• Rượu Mơ Haruka là sản phẩm mới được ra mắt trong năm
  2020 hướng tới phái nữ
 • Rượu Vodka Cá Sấu
  Rượu Vodka Cá Sấu hương vị cay và ấm
  ngon hơn khi uống lạnh
 • Đội ngũ PG của chúng tôi
  Đội ngũ PG xinh đẹp được tuyển chọn
  kỹ lưỡng đến từ nước nga

Về chúng tôi

 • Điều lệ và bảo mật

  1. Giới thiệu

  Tất cả các từ ngữ “của chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “công ty” trong bản hợp đồng này và trong thông cáo chọn tham gia (opt-in) được dùng để chỉ các chương trình của Phanphoiruoungoai.com .

  Chúng tôi nỗ lực bảo vệ tính bí mật cá nhân của bạn. Chúng tôi cung cấp lời tuyên bố về tính bí mật này để giúp bạn hiểu những gì chúng tôi có thể làm với bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được từ bạn.
  Bằng việc cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn biểu thị rằng bạn chấp thuận Thông cáo Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không chấp thuận Thông cáo này, xin đừng cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Thông Cáo Bảo Mật này được kết hợp chặt chẽ với, và là thành phần của Điều kiện và Điều Khoản, vốn quy định việc sử dụng trang web này của bạn. Chúng tôi sẽ dùng các thông tin của bạn cho các mục đích được liệt kê đây.

  Trong thời gian hoạt động chúng tôi có thể cần cập nhật Thông cáo Bảo mật này. Chúng tôi khuyên bạn là hãy thường xuyên kiểm tra trang này để bảo đảm rằng bạn đã đọc bản Thông cáo Bảo mật mới nhất.

  2. Tuổi Mua Rượu Hợp Pháp

  Bạn phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân chứng minh rằng bạn đủ tuổi mua rượu theo luật pháp nơi bạn sinh sống và (nếu khác) nơi bạn đang truy cập vào trang web. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ cá nhân nào dưới tuổi mua hợp pháp hoặc tiếp thị các thức uống có cồn cho những người chưa tới tuổi mua một cách hợp pháp. Nếu chúng tôi nhận được thông báo hoặc tin rằng một người nào đó chưa tới tuổi mua hợp pháp đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thi hành mọi nỗ lực hợp lý để xoá bỏ thông tin cá nhân đó khỏi các tập tin của chúng tôi và đảm bảo rằng nó sẽ không được sử dụng nữa.

  3. Thông Tin Cá Nhân Là Gì?

  Thông tin cá nhân là những thông tin về việc nhận dạng một cá nhân theo định nghĩa của pháp luật hiện hành. Nó không bao gồm thông tin tập thể, thông tin mà không cho phép bạn được xác định. Nó cũng không bao gồm thông tin doanh nghiệp, chẳng hạn như tên của bạn, chức vụ, địa chỉ công ty và số điện thoại công ty.

  4. Việc Thu Thập Các Thông Tin Cá Nhân

  Bạn có thể quyết định thông tin cá nhân gì sẽ cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ thu thập những thông tin gì mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi có thể, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn cách chúng tôi sử dụng các thông tin này (chẳng hạn như bằng cách chọn ‘lựa chọn tham gia’ hoặc “lựa chọn không tham gia” trước các chương trình khuyến mãi đặc biệt).

  Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân nếu, ví dụ như, bạn: liên lạc với chúng tôi với một yêu cầu hỏi đáp; đăng ký vào trang web này, điền một bản khảo sát hoặc dạng thức khác có các thông tin cá nhân của bạn bên trong; yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn các thông tin; tham gia một cuộc thi; gởi các thông tin đến nơi công cộng của trang web này hoặc tham gia một chương trình khuyến mãi.
  Bạn có cơ hội quyết định nhận hay không nhận sự liên lạc từ chúng tôi vào bất kỳ lúc nào mà chúng tôi yêu cầu thông tin về bạn, ngoại trừ những thông tin được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc để quản lý các yêu cầu giao dịch của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi yêu cầu thông tin của bạn.
  Bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, bạn hoàn toàn hiểu và chấp thuận một cách rõ ràng đối với sự chuyển nhượng các thông tin cá nhân đó, và việc thu thập và xử lý các thông tin đó, cho các quốc gia và lãnh thổ khác. Bất kỳ việc chuyển nhượng và xử lý nào do chúng tôi tiến hành sẽ theo đúng Thông Cáo Bảo Mật.

  5. Sử Dụng các Cookies

  Cũng giống như nhiều trang web khác, chúng tôi dùng các “cookie” để giúp chúng tôi thu thập và chứa thông tin về những người truy cập trang web của chúng tôi. Một “cookie’ là một tập tin dữ liệu nhỏ mà máy chủ của chúng tôi gởi tới trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web. Sự sử dụng cookie giúp chúng tôi hỗ trợ bạn dùng một phương diện nào đó của trang web này. Bạn có thể xoá bỏ các “cookie” bất kỳ lúc nào hoặc có thể dùng trình duyệt của mình từ chối hoặc làm vô hiệu hoá các “cookie”.

  Bạn có thể lấy thông tin về các quản lý các “cookie” tại trang web: www.allaboutcookies.org.
  Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin từ các “cookie” cho các mục đích sau:

  - Giám Sát Lưu Lượng
  - Địa chỉ Internet mà bạn truy cập trang web này
  - Loại trình duyệt và hệ điều hành được dùng để truy cập trang web này
  - Ngày và giờ bạn truy cập trang web này
  - Các trang bạn truy cập
  - Địa chỉ Internet của trang web mà bạn truy cập trang web này
  - Biết được số lượt người truy cập để nhằm phục vụ các mục đích thống kê / phân tích.
  - Việc theo dấu nặc danh sự tương tác với sự quảng cáo trên mạng. Ví dụ như, theo dõi số lần mà một quảng cáo kỷ lục được hiển thị và số lần nó được nhắp vào.

  Chúng tôi có thể nối kết thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các “cookie” với các thông tin cá nhân nhận biết được mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Các mục đích đó là:

  - Làm theo yêu cầu hoặc cá nhân hoá các kinh nghiệm của bạn về trang web này, chẳng hạn, để mà chúng tôi có thể chúc mừng bạn bằng tên bạn trên trang web.
  - Cho các mục đích giao dịch, như là việc bán các thẻ tín dụng.
  - Giám sát việc sử dụng của bạn đối với (các) trang web của chúng tôi để làm cho sự liên lạc giữa chúng tôi với bạn là thích hợp nhất, chẳng hạn, bằng cách gởi cho bạn các liên lạc bằng email liên quan tới các bộ phận của trang web mà bạn truy cập thường xuyên nhất hoặc cho bạn biết về các đặc tính của trang web mà bạn chưa truy cập được trước đây.

  Chúng tôi có thể biên soạn và báo cáo cho các bên thứ ba (như là các nhà quảng cáo) các thống kê chung về những người sử dụng của chúng tôi về các con số, kiểu dáng lưu lượng và các thông tin trang web hữu quan.

  6. Sử Dụng Các Thông Tin

  Chúng tôi có thể sử dụng hoặc công bố những thông tin đã được bạn chọn lọc theo một hoặc những phương pháp sau:

      - Các Phương Thức Tiếp Thị

   Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của các công ty con, hội viên và công ty mẹ và bất kỳ sự kinh doanh nào hữu quan của họ. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể chọn nhận hay không nhận các liên lạc này khi lần đầu tiên cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Bạn cũng có thể không thu nhận các liên lạc như vậy bất kỳ lúc nào (xem “Các Chỉ Dẫn Ngừng Tham Gia” phía dưới).

      - Phân Tích Thống Kê Tiếp Thị

  Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cho việc phân tích thị trường một cách nội bộ, chẳng hạn như, để đánh giá khuynh hướng của các khách hàng của chúng tôi hoặc đo mức lưu lượng truy cập các trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin không cá nhân với những người khác, chẳng hạn như là các nhà quảng cáo, trong dạng nặc danh chung, vốn có nghĩa là các thông tin sẽ không có chứa bất kỳ thông tin cá nhân nhận biết được nào về bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho mục đích phân tích thống kê tiếp thị với sự chấp thuận của bạn

      - Các Mục Đích Giao Dịch

  Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu thông tin và đòi hỏi của bạn để quản lý các giao dịch như là sự thanh toán thẻ tín dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đặt mua của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm nào của các đại lý của chúng tôi, hoặc cho việc hoàn thành các giao dịch như thế (ví dụ như, sự giao hàng). Các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có thể được sử dụng bởi một người bán hàng được uỷ quyền để hoàn thành sự đặt hàng đó.

      - Các Chào Bán Của Bên Thứ Ba

   Chúng tôi có thể sắp xếp cho các tổ chức đã được tuyển lựa cẩn thận để gởi cho bạn các thông tin khuyến mãi và quảng cáo mà bạn có thể quan tâm đến. Trong các trường hợp như vậy, các thông tin cá nhân của bạn có thể được trình bày cho những tổ chức sẽ đồng ý tuân theo các điều khoản của Thông Cáo Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ hỏi ý bạn trước khi chúng tôi gởi cho bạn bất kỳ sự liên lạc nào như thế.

      - Các Khu Vực Chung (tức Khu Vực Tương Tác) của Trang Web Này

   Các thông tin mà bạn gởi trên hoặc thông qua các khu vực chung của Trang Web này (chẳng hạn như các phòng chat, bản tin và nhóm thảo luận) là có thể truy cập và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác và có thể đem đến những thông điệp tự nguyện hoặc dạng tiếp xúc khác từ những người khác. Những người sử dụng Trang Web này được khuyến khích thực hiện sự cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân về chính họ trong các khu vực chung (khu vực tương tác) của Trang Web này.

      - Bán và Chuyển Nhượng

  Trong trường hợp xảy ra việc bán hàng, liên kết, hợp nhất, thay đổi quản lý, chuyển nhượng các tài sản quan trọng, tái tổ chức hoặc cổ phần hoá, chúng tôi có thể chuyển nhượng, bán hoặc chỉ định giao cho các bên thứ ba các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin cá nhân có thể nhận biết được mà bạn cung cấp và các thông tin khác liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn.

      - Các Mục Đích Hợp Pháp

   Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/ hoặc công khai các thông tin cá nhân của bạn nếu được luật pháp cho phép hoặc khi có yêu cầu của luật pháp hoặc khi chúng tôi nghĩ rằng hành động như thế là cần thiết để bảo vệ và bảo hộ cho các quyền lợi của chúng tôi hoặc các quyền lợi của các khách hàng của chúng tôi hoặc những người sử dụng trang web của chúng tôi trong việc chống lại sự vi phạm hợp đồng, trộm cắp, gian lận và các hoạt động bất hợp pháp có hại.

  7. Công khai thông tin cá nhân.

  Ngoài việc được công khai thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp trên, chúng tôi còn có thể công khai trong những trường hợp sau:

  Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và những nhà thầu, bao gồm cả các chi nhánh của chúng tôi. Đây là những người thay mặt chúng tôi để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như xếp đặt và phân phối, tiếp thị và quảng cáo, xử lý dữ liệu, phát triển phần mềm, lưu trữ và quản lý trang web, công nghệ thông tin và dịch vụ văn phòng, pháp luật, kế toán, kiểm soát, và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp khác; cả những nhà cung cấp dịch vụ không thu thập, sử dụng hay công khai những thông tin cá nhân trong bất kỳ mục đích nào ngoài việc thực hiện các chức năng hoặc để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc các yêu cầu của pháp luật.

  Một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả các chi nhánh của chúng tôi cho việc cần thiết để công khai một hoặc nhiều mục đích đã được nói đến trong “Mục đích của việc Thu thập Thông tin”.

  Người mà trong những quy định của chúng tôi, có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc là đại diện hợp pháp cho các đối tượng cá nhân có quyền cung cấp hoặc tìm kiếm thông tin; hoặc

  Bất kỳ bên thứ ba nào có sự chấp thuận của bạn hoặc công khai theo những yêu cầu và cho phép của pháp luật.
  Khi bạn chấp thuận các Điều kiện và Điều khoản này trong việc sử dụng trang web này thì có nghĩa bạn đồng ý chấp thuận việc sử dụng và công khai các thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu trên.

  8. An Ninh Mạng

  Chúng tôi thực hiện tối đa các biện pháp an ninh mạng để giữ cho các thông tin cá nhân của bạn an toàn. Chúng tôi cài đặt tất cả các cơ chế phần cứng, phần mềm và quản lý thích hợp để bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập được. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ email riêng tư nào trong quá trình chuyển giao của mình. Chúng tôi khuyên bạn không nên để những bí mật, quyền sử hữu hoặc những thông tin nhạy cảm trong email.

  Trong trường hợp chúng tôi cho rằng sự an toàn của các thông tin cá nhân của bạn thuộc nguồn sở hữu hoặc quản lý của chúng tôi đã bị xâm phạm, chúng tôi sẽ tìm cách thông báo cho bạn về sự việc đó. Nếu việc thông báo trở nên thích hợp và cần thiết chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất trong khả năng của thời điểm và hoàn cảnh đó, nếu chúng tôi biết email của bạn, chúng tôi sẽ gởi email để thông báo.

  9.Các Chỉ Dẫn Ngừng Tham Gia và các câu hỏi, thông tin khác:

  Khi bạn yêu cầu, ở những phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ xác nhận những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi giữ, hoặc cập nhật các thông tin của bạn, xoá bỏ các thông tin của bạn và / hoặc chỉnh sửa bất kỳ sự thiếu chính xác nào trong các thông tin cá nhân của bạn nếu bạn liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp ở dưới.